Jak wdrożyć HACCP w gastronomii?


Wdrożenie systemu HACCP w gastronomii jest procesem złożonym i wymagającym zaangażowania całego personelu. Zasadniczo jednak można go podzielić na następujące etapy:

 1. Przygotowanie zakładu gastronomicznego

Na tym etapie należy dostosować zakład do wymagań systemu HACCP, w tym:

 • zapewnić czystość i higienę pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia,
 • stosować odpowiednie środki myjące i dezynfekujące,
 • przeprowadzić szkolenia dla personelu z zakresu HACCP.
 1. Analiza zagrożeń

W tym etapie należy zidentyfikować wszystkie możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, które mogą wystąpić w procesie produkcji, przechowywania i obrotu żywnością. Zagrożenia można podzielić na biologiczne, chemiczne i fizyczne.

 1. Określenie krytycznych punktów kontrolnych (CCP)

Po identyfikacji zagrożeń należy określić, w którym miejscu procesu produkcyjnego można je kontrolować. Punkty, w których możliwa jest kontrola zagrożenia i zapobieganie jego wystąpieniu, nazywane są krytycznymi punktami kontrolnymi (CCP).

 1. Określenie granic tolerancji dla CCP

Dla każdego CCP należy określić granice tolerancji, które muszą być przestrzegane, aby zagrożenie nie wystąpiło. Granice tolerancji mogą być wyrażone w postaci temperatury, czasu, pH, zawartości substancji chemicznych itp.

 1. Wdrożenie procedur monitorowania CCP

Po określeniu granic tolerancji należy wdrożyć procedury monitorowania CCP. Procedura monitorowania powinna określać, jak często i w jaki sposób należy kontrolować CCP, aby zapewnić, że granice tolerancji są przestrzegane.

 1. Wdrożenie procedur korygujących

Jeśli podczas monitorowania CCP zostanie stwierdzone, że granice tolerancji są przekroczone, należy wdrożyć procedury korygujące. Procedura korygująca powinna określać, jakie działania należy podjąć w celu przywrócenia kontroli nad CCP.

 1. Wdrożenie procedur rejestracji

Wszystkie działania związane z wdrożeniem systemu HACCP należy rejestrować. Rejestracja powinna obejmować wyniki kontroli CCP, działania korygujące oraz inne istotne informacje.

 1. Wdrażanie systemów weryfikacji i walidacji

System HACCP należy weryfikować i walidować w celu zapewnienia jego skuteczności. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy system jest wdrożony i działa zgodnie z założeniami. Walidacja polega na potwierdzeniu, że system jest zdolny do osiągnięcia założonych celów.

Wdrażanie systemu HACCP w gastronomii wymaga zaangażowania całego personelu i regularnych kontroli. System HACCP jest jednak niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia konsumentów.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc w wdrożeniu systemu HACCP w gastronomii:

Zacznij od przygotowania planu wdrażania. Plan powinien określać cele, etapy i terminy wdrożenia.

Zwróć uwagę na szkolenia dla personelu. Pracownicy powinni być dobrze poinformowani o systemie HACCP i ich roli w jego wdrażaniu i utrzymaniu.

Wykorzystaj dostępne narzędzia i zasoby. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi i zasobów, które mogą pomóc w wdrożeniu systemu HACCP.

Nie bój się poprosić o pomoc. Jeśli masz wątpliwości, jak wdrożyć system HACCP, możesz skorzystać z pomocy specjalistów na przykład firmy consultingowej:

HORECA+

T: +48 / 51 347 88 88

E: info@horecaplus.pl

W: https://horecaplus.pl

IREK SOLICKI – CEO / GASTRO EXPERT

T: +48 / 535 427 876 (535GASTRO)

E: ceo@horecaplus.pl

IZABELA SMAGA – GASTRO DESIGNER

T: +48 / 739 24 24 24

E: cad@horecaplus.pl

MONIKA KANIECKA – HACCP EXPERT

T: +48 / 889 30 40 50

E: haccp@horecaplus.pl

przedsiębiorca, marketer, UX, grafik, projektant, publicysta, pizzaiolo:) Mówi biegle po hiszpańsku i angielsku. Zna również język włoski i niemiecki. Często nazywany „człowiekiem orkiestrą”. Jego znakiem rozpoznawczym są czerwone okulary oraz wieczny uśmiech. Ekspert od wielu lat związany z branżą HoReCa (Hotele Restauracje Catering). Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Doradza firmom takim jak: IKEA, KAUFLAND, BP i CINEMA CITY. Prywatnie – podróżnik, aktywista, liberał, miłośnik squasha oraz zapalony rowerzysta. Entuzjasta nowych technologii oraz nowoczesnego, ergonomicznego i funkcjonalnego designu. KONTAKT: T: +48 / 535 427 876 E: ceo@horecaplus.pl W: https://horecaplus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *