Kuchnia domowa – przepisy

Produkcja żywności w domu jest dopuszczalna w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1645). Zgodnie z tymi przepisami, produkcja żywności w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne wymaga uzyskania wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do rejestracji działalności niezbędne jest złożenie wniosku do właściwego miejscowo państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego. Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o spełnianiu wymagań higienicznych,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność,
 • wykaz stosowanych środków spożywczych,
 • plan technologiczny produkcji,
 • informację o liczbie osób zatrudnionych przy produkcji.

Po złożeniu wniosku i uzyskaniu wpisu do rejestru, można rozpocząć działalność.

Produkcja żywności w domu może być prowadzona w zakresie określonym w przepisach, a mianowicie:

 • pieczywo,
 • wyroby cukiernicze,
 • wyroby ciastkarskie,
 • wyroby garmażeryjne,
 • wyroby wędliniarskie,
 • wyroby mięsne,
 • wyroby rybne,
 • wyroby mleczne,
 • wyroby warzywne,
 • wyroby owocowe,
 • wyroby przetworzone.

Dodatkowo, produkcja żywności w domu może być prowadzona wyłącznie w ilościach nieprzekraczających 100 kg tygodniowo.

Niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją działalności w zakresie produkcji żywności w domu może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości od 500 zł do 50 000 zł.

Oto najważniejsze wymogi higieniczne, jakie muszą być spełnione w celu prowadzenia produkcji żywności w domu:

 • pomieszczenia muszą być utrzymane w czystości i porządku,
 • sprzęt i urządzenia muszą być utrzymane w czystości i porządku,
 • wszystkie produkty spożywcze muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach,
 • pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie higieny.

Prowadzenie produkcji żywności w domu w sposób niespełniający wymagań higienicznych może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

przedsiębiorca, marketer, UX, grafik, projektant, publicysta, pizzaiolo:) Mówi biegle po hiszpańsku i angielsku. Zna również język włoski i niemiecki. Często nazywany „człowiekiem orkiestrą”. Jego znakiem rozpoznawczym są czerwone okulary oraz wieczny uśmiech. Ekspert od wielu lat związany z branżą HoReCa (Hotele Restauracje Catering). Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Doradza firmom takim jak: IKEA, KAUFLAND, BP i CINEMA CITY. Prywatnie – podróżnik, aktywista, liberał, miłośnik squasha oraz zapalony rowerzysta. Entuzjasta nowych technologii oraz nowoczesnego, ergonomicznego i funkcjonalnego designu. KONTAKT: T: +48 / 535 427 876 E: ceo@horecaplus.pl W: https://horecaplus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *