Książka kontroli przedsiębiorcy

Książka kontroli przedsiębiorcy powinna być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku prowadzenia książki kontroli w formie elektronicznej, przedsiębiorca powinien zapewnić jej dostęp organom kontroli.

Książka kontroli przedsiębiorcy powinna być udostępniona organom kontroli niezwłocznie po rozpoczęciu kontroli. W przypadku, gdy książka kontroli jest prowadzona w formie elektronicznej, przedsiębiorca powinien udostępnić ją organom kontroli w formie elektronicznej.

Książka kontroli przedsiębiorcy jest dokumentem, który pełni ważną rolę w ochronie praw przedsiębiorców. Przedsiębiorca ma prawo do zapoznania się z zapisami książki kontroli oraz do złożenia zastrzeżeń do ustaleń pokontrolnych.

Obowiązek prowadzenia książki kontroli przedsiębiorcy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, bez względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ten wynika z art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).

Księga kontroli powinna być przechowywana przez przedsiębiorcę przez okres 5 lat od dnia zakończenia kontroli.

Obligatoryjne wpisy w książce kontroli przedsiębiorcy to:

– oznaczenie organu prowadzącego kontrolę;

– oznaczenie upoważnienia do kontroli;

– zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;

– daty podjęcia i zakończenia kontroli;

– zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych;

– uzasadnienie wszczęcia kontroli bez zawiadomienia przedsiębiorcy (wyrok WSA w Łodzi z 9 lutego 2012 r., I SA/Łd 1408/11);

– uzasadnienie wszczęcia kontroli na podstawie legitymacji służbowej;

– uzasadnienie zastosowanych wyjątków w zakresie: braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli; prowadzenia czynności kontrolnych pod nieobecność kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej; prowadzenia kontroli równocześnie przez więcej niż jeden organ; przekroczenia czasu trwania kontroli;

– uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli;

– uzasadnienie czasu trwania przerwy w kontroli.

Ponadto w książce kontroli przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

przedsiębiorca, marketer, UX, grafik, projektant, publicysta, pizzaiolo:) Mówi biegle po hiszpańsku i angielsku. Zna również język włoski i niemiecki. Często nazywany „człowiekiem orkiestrą”. Jego znakiem rozpoznawczym są czerwone okulary oraz wieczny uśmiech. Ekspert od wielu lat związany z branżą HoReCa (Hotele Restauracje Catering). Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Doradza firmom takim jak: IKEA, KAUFLAND, BP i CINEMA CITY. Prywatnie – podróżnik, aktywista, liberał, miłośnik squasha oraz zapalony rowerzysta. Entuzjasta nowych technologii oraz nowoczesnego, ergonomicznego i funkcjonalnego designu. KONTAKT: T: +48 / 535 427 876 E: ceo@horecaplus.pl W: https://horecaplus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *