Odzysk ciepła w profesjonalnych kuchniach gastronomicznych

Jeszcze do niedawna układy z odzyskiem ciepła w wentylacji profesjonalnych kuchni gastronomicznych były rzadkością. Powodem były niskiej jakości filtry (tzw. labiryntowe) stosowane w okapach kuchennych, których skuteczność filtracji nie przekracza 40% (dla wielkości cząsteczek tłuszczu 8 mikrometrów). Powietrze, pomimo że[…]