Podstawowe zasady kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID)

Do podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów[…]

Koncesja na sprzedaż alkoholu – ważne obowiązki i terminy

WAŻNE OBOWIĄZKI I TERMINY: do 31 stycznia każdego roku oświadczenieo wartościsprzedaży Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowychw roku poprzednim, zobowiązany jest do złożenia pisemnegooświadczenia o wartości sprzedaży bruttoposzczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.W oświadczeniu podawana jest rzeczywista[…]

Co kontroluje SANEPID?

Wymogi Sanepidu (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) w gastronomii obejmują szereg regulacji dotyczących higieny, bezpieczeństwa żywności, warunków sanitarnych i innych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej. Poniżej przedstawiam kilka głównych wymogów, które mogą być sprawdzane podczas inspekcji sanitarnej: Higiena osobista: Personel gastronomii[…]