Jak często należy przeprowadzać badanie mikrobiologiczne wody w gastronomii?

Częstotliwość przeprowadzania badań mikrobiologicznych wody w gastronomii jest uzależniona od kilku czynników, w tym: Źródła wody: W przypadku wody wodociągowej, która jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, badania należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat. W przypadku wody z własnego[…]

Jak nazywają się „sanepidy” w innych krajach Unii Europejskiej?

Oto lista nazw instytucji odpowiadających za ochronę zdrowia publicznego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Austria: Gesundheitsamt Belgia: Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) Bułgaria: Национална здравно-охранителна служба (НЗОС) Chorwacja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) Cypr: Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας (ΥΔΥ) Czechy: Státní[…]