COVID-19, NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE DLA GASTRONOMII (STAN NA 08/2020)

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19 zebraliśmy najważniejsze aktualne wytyczne Ministerstwa Rozwoju opracowane dla branży gastronomicznej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym (stan na 08/2020): Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Kelnerzy[…]

KORONAWIRUS: Oficjalne informacje i zalecenia dla gastronomii od 18/05/2020

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną muszą od 18/05/2020 zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom oraz gościom. NALEŻY ZAPEWNIĆ OSOBOM ZATRUDNIONYM RĘKAWICZKI BĄDŹ PŁYNY DO DEZYNFEKCJI RĄK. NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY KLIENTAMI – W RAZIE POTRZEBY WYŁĄCZ CZĘŚĆ STOLIKÓW Z UŻYTKOWANIA. NALEŻY DEZYNFEKOWAĆ[…]